Komferencja jest objęta Honorowym Patronatem
Rektora Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Jana Kaziora,
Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka,
Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN - przewodnicząca Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL.


Politechnika Krakowska Wydział Architektury PKKomitetu Architektury i Urbanistyki PAN

Patron:

Magiczny Kraków  Magiczny Kraków
Sponsor:

Polski Cement

Patronat medialny:

Architektura-murator  Budownictwo Technologia Archiotektura  Architektura i biznes